acl-3 - Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft.

GreenLab Magyarország
acl-3

Transzmittanciamérésen alapuló színszám-meghatározó készülék, folyékony halmazállapotú (valamint olvadékállapotú) kőolajipari termékek, szerves oldószerek ASTM (ASTM D1500), Saybolt (ASTM D156), APHA (ISO 2211, ISO 6271), valamint Gardner (ISO 4630) szabványmódszerek szerinti színmérésre.

Az automata készülék használatával elkerülhető az egyéntől függő, szubjektív döntéshozatal, a mérési adatok egyértelműen számszerűsíthetők.

Információ kérése
Termékek

Termékek