Fenntartható fejlődés - Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft.

GreenLab Magyarország
Fenntartható fejlődés
Fenntartható fejlődés

Fenntartható fejlődés

A Green Lab Kft. aktív részese kíván lenni annak a kezdeményezésnek, melynek eredményeként a minket körülvevő társadalommal és a természeti környezettel összhangban végezzük gazdasági eredményeket hozó működésünket. Etikai kódexünk olyan alapokat fektet le, melyek meghatározzák etikus üzleti gyakorlatunkat, a jogszabályok, szerződések betartását, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, az üzleti szokások figyelembevételét, a gazdasági verseny korlátozásának tilalmát, a szakmai követelményeknek való megfelelés elvét, a társadalom érdekeinek szem előtt tartását és az egységes cégarculat alkalmazását.

Több mint 20 éve tartó üzleti sikereink egyik fontos alapköve a társadalmi felelősségvállalásunk. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordítunk a minőségirányítási rendszerünk részét is képező esélyegyenlőségi politikánk üzleti életben való alkalmazására. A fentiek mellett támogatunk olyan kezdeményezéseket, melyek a jövő generációkat segítik, például a Bethesda Gyermekkórház Alapítványt, amely a gyógyítás minél jobb feltételeinek megteremtése (eszköz- és műszerbeszerzések, felújítások) mellett támogat kórházi gyermekprogramokat, táborokat és közvetlenül segít szegényebb sorsú rászoruló családokat.

Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a környezeti értékek megóvásához a folyamatos működésű levegőterheltségszint-ellenőrző mobil laboratórium üzemeltetésével. Saját fejlesztésünk – mintavevő készülék gáz halmazállapotú légszennyezők mintavételére – az ország közel 170 pontján biztosítja a levegő szennyező komponenseinek folyamatos mintavételét – és így hozzájárul a levegőminőség megfigyeléséhez, javításához. A hazai légszennyezettség mérőhálózatnak (OLM) műszereket továbbá komplett adatgyűjtő rendszert, adatmegjelenítő rendszert szállítottunk és ezek szükséges karbantartását (szervizét) folyamatosan végezzük. (www.legszennyezettseg.met.hu) Fejlesztéseinkhez olyan szállítókat preferálunk, akik környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy a gyors és szakszerű szervizmunkához minél kedvezőbb fogyasztású gépjárműparkot tartsunk fenn, mely nemcsak gazdaságos, de a lehetőségekhez képest környezetkímélő is. Irodai tevékenységeink során törekszünk a takarékos, környezetkímélő megoldások alkalmazására: ajánlatainkat elektronikus formában készítjük, a nyomtatandó dokumentumainkat pedig újrahasznosított papírra nyomtatjuk. Biztosak vagyunk abban, hogy hiteles üzleti működésünkhöz szükség van a fenntarthatóság elveinek mindennapi gyakorlatban történő alkalmazására.

Társaságunk célja, hogy példamutatással és elhivatottsággal aktívan támogassa egy, a jövő generációk számára is elérhető világ megteremtését.

Termékek

Termékek